ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียนชุด การร่ายรำประกอบเพลงระบำลำนำหนองใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางมะโน อินทร์เจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2554,09:39  อ่าน 1105 ครั้ง
รายละเอียด..