ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียน ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปรียาภา พานเพ็ชรภากร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2561,11:54  อ่าน 358 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียนชุด การร่ายรำประกอบเพลงระบำลำนำหนองใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางมะโน อินทร์เจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2554,09:39  อ่าน 1463 ครั้ง
รายละเอียด..