กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางมะโน อินทร์เจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทร : 038-219196
อีเมล์ : injarean@hotmail.com

วิชา เวียงจันทร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ : Wicha_s123@hotmail.co.th