ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางมะโน อินทร์เจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

วิชา เวียงจันทร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2