ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 มิ.ย. 59 กิจกรรมไหว้ครู
นักเรียน
12 พ.ค. 59 เปิดเรียนปีการศึกษา 1/2559
ชุดนักเรียน
31 มี.ค. 59 นักเรียนชั้น ป.1-5 รับสมุด ปพ.6
- พิธีมอบเอกสารการจบการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้น อนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- งานปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 เริ่ม 17.30 น.
29 มี.ค. 59 ช้อมกิจกรรมการแสดงของนักเรียน
02 ต.ค. 58 เทศมหาชาติ

28 ก.ย. 58 ประเมินอนุบาลพระราชทาน
29 ก.ค. 58 กิจกรรมเข้าพรรษา
แต่งชุดไทย
11 พ.ค. 58 เปิดเทอม
นักเรียน
22 มี.ค. 58 ประชุมผู้ปกครอง
11 มี.ค. 58 ถึง 13 มี.ค. 58 สอบปลายภาค
ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 
ชุดนักเรียน
31 ม.ค. 58 สอบโอเน็ต
ชุดนักเรียน
24 ม.ค. 58 โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้วยสหวิทยาเขตหนองใหญ่มีโครงการจัดอบรม เรื่อง “การเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  กับการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (โอเน็ต)” ในวันที่  24  มกราคม  2558 เวลา 8.30น.-16.30 น.    ณ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ ตามวาระการประชุมของสหวิทยาเขตหนองใหญ่        
ชุดสุภาพ
09 ม.ค. 58 กิจกรรมวันเด็ก
04 ธ.ค. 57 วันพ่อแห่งชาติ
19 พ.ย. 57 รับการนิเทศภายใน
30 ต.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ 2/2557
ชุดตามตารางเรียน
27 ก.ย. 57 ถึง 28 ก.ย. 57 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
14 ก.ย. 57 เทศมหาชาติ
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
นักเรียน
12 ก.ย. 57 กีฬาอนุบาล
ชุดพละ
06 ก.ย. 57 เลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่
03 ก.ย. 57 ถึง 04 ก.ย. 57 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
ชุดพละ
03 ก.ย. 57 นิเทศภายใน โดยผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองใหญ่
29 ส.ค. 57 ถึง 30 ส.ค. 57 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ชุดนักเรียน
18 ส.ค. 57 วันวิทยาศาสตร์
มีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนได้ทดลองนะค่ะ
ชุดนักเรียน
08 ส.ค. 57 กิจกรรมวันแม่
ชุดพละสีน้ำเงิน
28 ก.พ. 57 ถึง 01 มี.ค. 57 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม วัดเขาน้ำทรัพย ์ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

24 ก.พ. 57 สอบ NT ป.5 และสอบ Las ป.3

โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่//ชุดนักเรียน
20 ก.พ. 57 ถึง 22 ก.พ. 57 เข้าค่ายลูกเสือสำรอง
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่
18 ก.พ. 57 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น

08 ก.พ. 57 ถึง 09 ก.พ. 57 สอบ O-NET ป.6 ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557

โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่/ชุดนักเรียนค่ะ
21 ม.ค. 57 รับการประเมิน รร.อนุบาลพระราชทาน รอบ 3

16 ม.ค. 57 วันครู
เชิญร่วมงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2557 และร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียติทางการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม HYDE ทัศนา การ์เด้นท์ ต.บ้านปึก อ.เมือง จ.ชลบุรี
04 ธ.ค. 56 กิจกรรมวันพ่อ
วันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2556
ชุดสีชมพู โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่
01 พ.ย. 56 เปิดภาคเรียนที่ 2

ชุดนักเรียน
24 มี.ค. 56 เชิญเป็นกำลังให้ลูกหลานของท่าน...นะค่ะ
- พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนชั้น อ.2 และ นักเรียนชั้นป.6
- ประชุมผู้ปกครอง
- นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนสู่สาธารณชน ปี 2555
- ประกาศผลสอบชั้น อ.1- ป.5
ชุดนักเรียน
18 มี.ค. 56 ถึง 19 มี.ค. 56 ศึกษาดูงาน

อ.วังน้ำเขียน จ.นครราชศรีมา

15 มี.ค. 56 ถึง 10 มิ.ย. 56 ปิดภาคเรียนที่ 2/2555
12 มี.ค. 56 ถึง 14 มี.ค. 56 สอบปลายภาค
ตั้งแต่วันที่ 12-14 มิถุนายน 2556
ชุดนักเรียน
01 มี.ค. 56 ถึง 03 ก.พ. 56 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
ณ ค่ายพักแรมชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่
11 ก.พ. 56 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ป.2-ป.4
ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ชุดพละ
12 ม.ค. 56 กิจกรรมวันเด็ก

โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่
28 พ.ย. 55 กิจกรรมลอยกระทง อำเภอหนองใหญ่
ร่วมกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทงกันนะค่ะ ซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลหนองจัดการแสดง 2 ชุด ร่วมให้กำลังนักเรียนของเราด้วยนะค่ะ
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
23 พ.ย. 55 ประชุมบริหารและคณะครูโรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองใหญ่
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ดร.วสันต์ นาวเหนียว ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 ซึ่งท่านเพิ่งย้ายมารับตำแหน่งใหม่ พร้อมด้วยนายทศพล บุญไตร รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 และนายสมบัติ จันทร์กระจ่าง ศึกษา...
นิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้แถลงนโบาย พูดคุย แนะนำตัว พบปะผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองใหญ่ โดยมีท่านนายกกมล เลิศประเสริฐเวช นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ นายสุวริศร์ กสิรัตน์บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ ในนามประธานสหวิทยาเขตหนองใหญ่พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูทั้งหมดให้การต้อนรับเป็นอย่างดี โดยหลังจากมอบนโยบายเสร็จแล้ว ผู้อำนวยการเขต ฯ ได้เดินทักทายเพื่อนครูและสอบถามความเป็นอยู่อย่างเป็นกันเอง...
ดูเพิ่มเติม

ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลหนองหใหญ่
27 ก.ค. 55 ถึง 28 ก.ค. 55 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ชุดนักเรียน
13 มิ.ย. 55 การประกวดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE
วันที่ 13 สิงหาคม 2555 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่เป็นสถานที่จัดการประกวดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE ของอำเภอหนองใหญ่