ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพล สิทธิแพทย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวริศร์ กสิรัตน์บำรุง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2565
ชื่อ-นามสกุล : นายเสกสันต์ วจนพงศ์พันธุ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธันวาคม 2524
ชื่อ-นามสกุล : นายภิรมย์ สุเฌอ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2515
ชื่อ-นามสกุล : นายต่วน จิตสม
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 สิงหาคม 2512
ชื่อ-นามสกุล : นายนพ เขียวสม
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 กันยายน 2510
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร วิจิตร
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 สิงหาคม 2504