กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายกิตติชัย โพธิศรางกูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 038-21996

นางปณัตถ์ภรร์ ปัทมาลัย
ครู คศ.2

นายณัฐกร วรีพุฒซ้อน
ครูอัตราจ้าง

นายปัทพงศ์ ปัทมาลัย
ครูอัตราจ้าง