ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการรับชม การจัดการศึกษาทางไกลโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค (อ่าน 151) 15 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ออนไลน์ (อ่าน 37) 19 เม.ย. 63
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียนปีการศึกษา 2562 (อ่าน 12) 19 เม.ย. 63
สพฐ.กำหนดแผนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 2 รูปแบบ ระหว่าง 16 พ.ค.-30 มิ.ย.2563 (อ่าน 174) 11 เม.ย. 63
ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 175) 10 เม.ย. 63