รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่
โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ หมู่ที่ 1   ตำบลหนองใหญ่  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์ 0-3821-9196 เบอร์แฟกส์ 0-3821-9196
Email : anubannongyai@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :