ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป.ชบ.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 13 มิถุนายน 2564 รูปแบบ on line จะเป็นการเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยอยู่ในรูปแบบของ computer และ smartphone การเรียนแบบ on hand เรียนในรูปแบบเอกสาร ใบงาน แบบฝึกหัดและช
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2564,14:42   อ่าน 22 ครั้ง