ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นำเสนอผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559
เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 นายสุวริศร์ กสิรัตน์บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สังกัด สพป.ชบ.1 ได้เดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559 ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการการบริหารจัดการเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2559 ผลการแข่งขันได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับประเทศ เหรียญเงิน ด้านกระบวนการบริหารจัดการเรียนรวม (ประถม) ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2559,16:27   อ่าน 399 ครั้ง