ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เยี่ยมบ้านนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่โดยการนำของนายสุวริศร์ กสิรัตน์บำรุง ผู้อำนวยการ คณะครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป ชบ 1 ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองนักเรียน ร่วมทั้งจะได้นำมาพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพต่อไป และหาวิธีช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพปัญหาที่ได้พบจริง....
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2559,14:52   อ่าน 354 ครั้ง